ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo a datum konání

Podklady pro zařazení k aktivní účasti

Anotace včetně jména autorů a pracoviště zasílejte v elektronické podobě na mail: do 31. 8. 2019 (po tomto datu, resp. po naplnění odborného programu, Vaše sdělení již nebudou zařazena).

Termín přihlášek

Přihlášky k účasti zašlete nejpozději do 31. 8. 2019 on-line registrací na webových stránkách www.odfv.cz – záložka on-line registrace.

Platba

Účastnický poplatek 2000 Kč nutno provést převodem na účet FN Ostrava, poté budete zaregistrováni (č.ú. 66332761/0710, v.s. 519902, do pozn. příjmení). Pro platící ze zahraničí číslo účtu: 66332761/0710, SWIFT kód: CNBACZPP, IBAN: CZ59 0710 0000 0000 6633 2761. Na podkladě Vámi zaslaných údajů Vám bude vystavena faktura, resp. prostý doklad o zaplacení, které Vám předáme při příjezdu.

Ve výjimečných případech možno účastnický poplatek uhradit na místě při registraci ve výši 3000,- Kč.

Účastnický poplatek je jednotný, bez ohledu na délku Vaši účasti a zahrnuje vstup na odborný program, sborník, potvrzení o účasti, občerstvení během programových přestávek odborného programu, občerstvení v průběhu středečního tematického večera a společenského večera ve čtvrtek.

Technické vybavení

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce (prezentace z USB flash disku). Časový limit aktivních příspěvků 5min sdělení + 5min diskuze. Uvedená doba bude striktně vyžadována.

Registrace účastníků při příjezdu

Ubytování

Do 15. září 2019 je potřeba provést rezervaci ubytování přímo s hotelem výhradně prostřednictvím přihlašovacího formuláře https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSavfV1OAVoMQehGAen...

Stravování

V ceně ubytování jsou zajištěny snídaně formou švédských stolů. Stravenku na čtvrteční oběd je možné si zakoupit na recepci při příjezdu. Pohoštění v průběhu tematického a společenského večera i odborného programu zajištěno.

Kontaktní adresa

Ústav soudního lékařství
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
Tel.: +420 597 371 705
E-mail:

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK, ČS soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, ÚSL FN Ostrava, LF Ostravské university, KVVOPZ a ČAS a je hodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát.